Marin Pruteanu [(Post)vida universitaria]

Se puede bajar en pdf desde aqui.

Derechos del usuario:

“a) Disposar d’espais i infraestructures idonis per a la consulta i l’estudi, i també
per accedir en condicions raonables a tots els serveis que preste el Servei de
Biblioteques i Documentació, d’acord amb la normativa vigent.
b) Accedir a les instal·lacions del Servei amb un horari d’obertura tan ampli com
siga possible.
c) Disposar de recursos d’informació de qualitat, amb continguts adequats per
a l’aprenentatge, la docència, la investigació i la cultura.
d) Rebre informació i assessorament per a la localització i l’accés als recursos
bibliogràfics i documentals.
e) Obtenir documents en préstec del fons propi, i també els procedents d’altres
institucions.
f) Utilitzar els recursos d’informació electrònics.
g) Rebre la formació bàsica per a la utilització dels serveis i recursos i per a
l’adquisició d’habilitats informacionals.
h) Ser atesos de manera correcta i professional per tot el personal del Servei de
Biblioteques i Documentació.
i) Tenir garantida la confidencialitat de les dades personals, segons la legislació
vigent.
j) Qualsevol altre dret que es derive de la normativa vigent.”

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

CommentsName (required)

Email (required)

Lloc web

Speak your mind


¡IMPORTANTE! Responde a la pregunta: ¿Cuál es el valor de 12 15 ?